Disclaimer Ventura Connect Group BV

De tekst op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Ventura Connect Group BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woord) van de informatie op deze site. Noch Ventura Connect Group BV, noch de staf, medewerkers, of agenten van Ventura Connect Group BV zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Ventura Connect Group BV kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Ventura Connect Group BV niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Auteursrechten en handelsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Ventura Connect Group BV of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar.

Websites

Deze disclaimer heeft betrekking op alle websites die onder de verantwoordelijkheid van Ventura Connect Group BV worden ontwikkeld en beheerd.

 

www.venturaconnect.nl

Ventura Connect Group BV
Ravenswade 212a
3439 LD Nieuwegein
K.v.K. Utrecht 30178104Bekijk ook andere Adviesplaats sites:
Serre
Random tip:

Copyright © Ventura Connect Group BV 2021

Algemene voorwaarden - Disclaimer

Adviesplaats.nl
Het antwoord op al uw vragen
Eetkamer